BIBLIOGRAFIE

 

 

1.      Constituția României;

2.      Codul civil;

3.      Codul de Procedură Civilă;

4.      Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5.      Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 633 din 13.10.2006, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 1049 dom 29.12.2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, cu modificările și completările ulterioare;

6.      Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634 din 13.10.2006, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 1048 dom 29.12.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare;

7.      Hotărârea Guvernului nr. 1210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

8.      Ordinul Ministrului administrației și internelor nr. 39 din 06.04.2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, cu modificările și completările ulterioare;

9.      Gheorghe Beleiu - Drept civil român . Introducere în dreptul civil. Ed. a IX - a reväzutà și adăugită de M. Nicolae P. Truca, Universul Juridic, București, 2004;

10. Corneliu Bârsan - Drept civil, Drepturile reale principale, Ed. All Beck, București, 2001;

11.  Francisc Deak - Tratat de drept civil. Contracte speciale. Ed. Univ. Juridic, 2004;

12.  Francisc Deak - Tratat de drept succesoral, Ed. Actami, București, 2004:

13.  Constantin Stàtescu, Corneliu Bârsan - Teoria generala a obligaiilor, Editura All Beck, București, 2002;

14.  Marian Nicolae - Tratat de publicitate imobiliara, Ed. Universul Juridic, București 2006;

15.  Cristina Cucu - Legislația cadastrului și a publicității imobiliare. Comentarii și explicații. Ediția 2, Ed. C.H. Beck, București 2007

16. Daniel Marius Cosma - Cartea Funciarà, Ed.Hamangiu, Bucuresti 2007.