TEMATICA

 

 

  1. Actul juridic civil:

·        Definiția și clasificarea actelor juridice civile;

·        Condițiile de fond ale actului juridic civil (capacitatea de a încheia actul, consimțământul, obiectul și cauza);

·        Condițiile de formă ale actului juridic civil;

·        Nulitatea actului juridic civil (noțiune, delimitare, clasificare cauze de nulitate, regim juridic, efecte).

 

  1. Drepturile reale principale:

·        Dreptul de proprietate privată și dreptul de proprietate publică;

·        Circulația juridică a bunurilor imobile;

·        Modalitățile juridice ale dreptului de proprietate;

·        Posesia;

·        Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată (dreptul de uzufruct, uz, abitație, servitute, superficie);

·        Modurile de dobândire a proprietății.

 

  1. Publicitatea imobiliară:

·        Evidența cadastral-juridică;

·        Procedura de înscriere în cartea funciară;

·        Proceduri de lucru în materie de carte funciară;

·        Evidența de carte funciară;

·        Atribuțiile Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

·        Atribuțiile Oficiilor de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

·        Atribuțiile Consiliului de Administrație și ale Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

·        Responsabilitatea, subordonarea și sancționarea registratorului de carte funciară;

·        Tarifele percepute de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru serviciile de publicitate imobiliară prestate.

 

  1. Contracte speciale:

·        Contractul de vânzare cumpărare;

·        Contractul de donație;

·        Contractul de schimb;

·        Contractul de locațiune.

 

  1. Garantarea executării obligațiilor:

·        Fidejusiunea;

·        Ipoteca;

·        Privilegiile speciale asupra bunurilor imobile.

 

  1. Succesiunile (moștenirea):

·        Moștenirea legală. Condițiile dreptului de moștenire legală. Principiile generale ale devoluțiunii legale și excepțiile de la aceste principii.

 

  1. Procedura necontencioasă.