A N U N Ț

 

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MARAMUREȘ - Baia Mare Str. Cosmonauților nr. 3 ,cod fiscal 9705242, prin colectivul de coordonare numit de directorul OCPI Maramureș Baia Mare prin decizia Nr.138/06/10/2011, în urma derulării procedurii de achiziție public㠓Închiriere de spațiu cu destinația de sediu pentru BCPI Tg.Lăpuș” cod CPV 70121200-7, în conformitate cu atricolul 26 aliniatul 1 din Regulamentul de aplicare al Ordinului 913/2007 al Directorului general al ANCPI anunță finalizarera procedurii și aprobarea Raportului de informare de către Președintele – Director General al ANCPI, și anunță oferta câștigătoare a soțior Martin Iov și Martin Marinelea din Orașul Tg.Lăpuș Str. Petru Rareș nr. 14, a căror ofertă a realizat un număr de 91 de puncte, oferind un spațiu situat în Orașul Tg.Lăpuș str.Piața Eroilor nr. 23 Judetul Maramures care corespunde în totalitate cerințelor din Documentația de Atribuire.

 

 

Baia Mare la 5 decembrie 2011