INVITAȚIE DE PARTICIPARE

 

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MARAMUREȘ, cu sediul în str. Cosmonauților, nr.3, municipiul Baia Mare, cod poștal 430053, jud.Maramureș, cod fiscal 9705242, prin prezenta aducem la cunoștința celor interesați inițierea procedurii de atribuire a contractului de închiriere spațiu cu destinația “Sediu B.C.P.I. Tg.Lăpuș“.

Procedura de atribuire a contractului de închiriere a unui imobil cu destinația “Sediu B.C.P.I. Tg.Lăpuș se va realiza în conformitate cu prevederile :

- Ordinului nr.913/05.12.2007 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atribuire a contractelor care au ca obiect cumpărarea sau închirierea de imobile pentru Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

- Ordinului nr.175/27.03.2008 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

- Ordinului nr.270/16.05.2008al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară de aprobarea aInstrucțiunilor pentru aplicarea procedurii de atribuire a contractelor care au ca obiect cumpărarea sau închirierea de imobile;

 

Ordinele sus menționate vor fi puse la dispoziția ofertanților, gratuit, de către O.C.P.I. Maramureș.

 

 

Prezentele caracteristici reprezintă cerințele tehnice funcționale și calitative minime solicitate de autoritatea contractantă:

Caracteristicile minime solicitate

Suprafața utilă: între110 mp și 140 mp;

Amplasarea zonală a imobilului: în orașul Tg.Lăpuș, județul Maramureș, zonă centrală sau limitrof centrală;

Numărul căilor de acces rutier: minim o stradă principală;

Distanța maximă până la un mijloc de transport în comun: maxim 200m;

Utilitățile la care imobilul este branșat: minim apă, gaz, canal, electricitate, cu posibilitatea de branșare la sistemele de telefonie și internet.

Dotările obligatorii ale imobilului:

7.1.- finisaje exterioare bine întreținute, cu tâmplărie din PVC/aluminiu/lemn;

7.2.- finisaje interioare – tâmplărie interioară din PVC/aluminiu/lemn, pereții interiori să fie zugrăviți corespunzător pentru un sediu administrativ, pardoseala să fie rezistentă la trafic: parchet, gresie, mozaic, etc.

7.3 - spațiile sanitare să fie amenajate cu instalații sanitare în bună stare de funcționare, gresie și faianță, sau mozaic.

7.4. -Instalații:

a) de încălzire cu centrală proprie sau centralizat,

b) de electricitate, în bună stare de funcționare,

c) de apă și canalizare;

7.5.imobilul să aibă sau să fie posibilă o compartimentare a spațiului, din partea ofertantului, pretabilă pentru activitatea de birouri;

7.6. încăperile să aibă asigurat iluminatul natural și electric;

7.7. existența sau posibilitatea amenajării din partea ofertantului a unui spațiu pentru activitatea cu publicul;

7.8. posibilitatea amenajării unui spațiu de arhivă;

7.9. posibilitatea amenajării casieriei;

7.10.posibilitatea amenajării unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități;

7.11.Posibilitate de acces la parcare publică.

Caracteristicilefacultative ale imobilului:

1. izolație termică exterioară;

2. parcare auto proprie pentru autoturismele salariaților – minim 8 mașini;

3.instalație de climatizare.

 

 

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 01/11/2011, ora 1200;

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 02/11/.2011, ora 1600;

Termenul limită (data și ora) și locul de depunere al ofertelor: 03/11/2011, ora 1200, O.C.P.I. Maramures, str. Cosmonauților, nr.3, Baia Mare, etajul 2 , Secretariat;

Data, locul și ora de deschidere a ofertelor: 03/11/2011, ora 1400 la sediul O.C.P.I Maramures, str. Cosmonauților, nr.3, Baia Mare, etajul 3, Sala de ședințe;

Limba în care trebuie elaborată oferta: Limba română;

Perioada minimă de valabilitate a ofertei: minim 180 de zile de la data deschiderii ofertelor;

Documentația de atribuire este pusă la dispoziția celor interesați, la sediul OCPI Maramures, str. Cosmonauților, nr.3, Baia Mare, etajul 2, Biroul economic, județul Maramureș, gratuit, începând cu data prezentei.