Agenția Națională de Cadastru și
                    Publicitate Imobiliară
OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MARAMUREȘ