GHID intocmire anexe Legea 165


            Adresa ANRP 289 GB din 28.03.2014 - modificare anexe
           
Recomandari ANRP din 22.04.2014
           
Anexa numarul 1 modificata conform adresa ANRP 289GB/2014
            GHID Legea 165
           
Reguli de denumire si utilizare a Anexelor
           
Raport lunar Legea 165

            Anexa numarul 1 - Situatia terenurilor care constituie rezerva comisiei locale de fond funciar
           
Anexa numarul 2 - Situatia terenurilor agricole aflate in proprietatea publica si privata a statului, cu sau fara investitii, si in administrarea unor autoritati
           
Anexa numarul 3 - Situatia terenurilor forestiere aflate in proprietatea publica a statului
           
Anexa numarul 4 - Situatia terenurilor agricole administrate de institute si statiuni de cercetare, cu sau fara investitii
           
Anexa numarul 5 - Situatia terenurilor ocupate de izlazuri
           
Anexa numarul 6 - Situatia cu alte terenuri identificate ca disponibile in vederea restituirii
           
Anexa numarul 7 - Situatia terenurilor agricole si forestiere care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate
           
Anexa numarul 8 - Situatia centralizatoare a terenurilor agricole cu sau fara investitii, aflate in proprietatea publica si privata a statului si in administrarea unor autoritati si institutii publice, institute si statiuni de cercetare - anexele 2,4,6
           
Anexa numarul 10 - Tabel nominal cuprinzand persoanele fizice pentru care, la nivelul unitatii administrativ - teritoriale, nu exista suprafete de teren agricol disponibil in vederea reconsituirii dreptului de proprietate solicitat prin cerere si carora li se va acorda diferenta de teren in conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2013
           
Anexa numarul 11 - Tabel nominal cuprinzand persoanele fizice si juridice pentru care nu exista disponibil de teren agricol sau forestier la nivelul unitatii administrativ - teritoriale, respectiv al judetului, in vederea reconstituirii dreptului de proprietate solicitat prin cerere si pentru care se propune acordarea de masuri compensatorii
            Anexa grafica - portrait
           
Anexa grafica - landscape
           
            Anexa numarul 1 modificata - Situatia terenurilor care constituie rezerva comisiei locale de fond funciar
           
Adresa CNC numarul 4862 din 05.12.2013 - privind modificarea Anexei 1