AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA MARAMURES


Fiind in subordinea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si respectiv a Ministerului Administratiei si Internelor, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Maramures este organizat ca serviciu public descentralizat/deconcentrat si auto-finantat, si respecta toata legislatia actuala a Romaniei.
Totusi exista legi, hotarari, ordine guvernamentale si acte normative care vizeaza direct organizarea si functionarea O.C.P.I. Maramures. Iata o serie dintre acestea:

 • Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 [ultimul amendament în 23 aprilie 2018]
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 64/2010 din 30 iunie 2010 privind modificarea si completarea legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 [Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 451 din data de 2 iulie 2010]
 • ORDIN nr. 309/2010 din 7 iulie 2010 pentru aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare [Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 475 din data de 9 iulie 2010]
 • LEGEA nr. 170/2010 din 16 iulie 2010 pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7 din 1996 si pentru modificarea art. 10 din Legea locuintei nr. 114 din 1996 [Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 507 din data de 21 iulie 2010]
 • LEGEA nr. 133/2012 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64 din 2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7 din 1996 [Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 498 din data de 16 iulie 2012]
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 70 din 17 mai 2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 [Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 266 din data de 23 mai 2001]
 • HOTARaREA nr. 590 din 21 iunie 2001 privind organizarea oi functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie oi Cartografie [Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 345 din data de 29 iunie 2001]
 • LEGEA fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991*)- Republicare [Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 1 din data de 5 ianuarie 1998]
 • LEGEA nr. 71/2010 din 16 aprilie 2010 pentru modificarea alin. 3 al art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18 din 1991 [Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 258 din data de 21 aprilie 2010]
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 70 din 17 mai 2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 [Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 266 din data de 23 mai 2001]
 • LEGEA nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 [Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 8 din data de 12 ianuarie 2000]
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicata. [Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 9 iulie 2002]
 • ORDINUL nr. 534/2001 al Ministrului Administratie Publice pentru aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general [.]
 • ORDINUL nr. 535 din 1 octombrie 2001 privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei oi cartografiei, realizate de persoane fizice oi juridice autorizate [publicat in Monitorul Oficial cu numarul 789 din data de 12 decembrie 2001]
 • ORDINUL nr. 536 din 1 octombrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie [Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 789 din 12 decembrie 2001]
 • ORDINUL nr. 537 din 1 octombrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activitatii persoanelor fizice si juridice autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei [Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 789 din 12 decembrie 2001]
 • ORDINUL nr. 538 din 1 octombrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei [Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 686 din 30/10/2001]
 • ORDINUL nr. 539 din 1 octombrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului de avizare a lucrarilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie oi teledetectie [Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 789 din 12 decembrie 2001]
 • ORDINUL nr.5120/441 din 9 noiembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, necesare amplasarii obiectivelor de investitii, si a Regulamentului privind continutul documentatiei pentru schimbarea categoriilor de folosinta a terenurilor agricole [Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 789 din 12 decembrie 2001]
 • ORDONANTA nr. 10 din 21 ianuarie 2000 privind desfaourarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei [Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 26 din 25 ianuarie 2000]
 • LEGEA nr. 795 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2000 privind desfaourarea activitatii de realizare oi de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei [Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 39 din 21 ianuarie 2002]
 • ORDINUL nr. 61 din 7 martie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de avizare, contractare, plata oi desemnare a persoanelor fizice sau juridice autorizate sa execute documentatii tehnice necesare realizarii cartii funciare si publicitatii imobiliare [Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 250 din 15 aprilie 2002]
 • ORDONANTA nr. 101 privind reglementarea platii unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si de oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie [publicat in M.Of. nr. 321 din data 28 septembrie 1998]
 • LEGEA nr. 150 din 28 iulie 1999 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 101/1998 privind reglementarea platii unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie oi Cartografie oi oficiile judetene de cadastru, geodezie oi cartografie [Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 370 din 3 august 1999]
 • ORDINUL nr. 39 din 6 aprilie 2009 pentru aprobarea tarifelor privind activitatile administrative, specific autorizate, desfasurate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si de unitatile subordonate [Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 253 din 16 aprilie 2009]
 • Hotararea nr. 1172 din 21 noiembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile oi functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor [Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 829 din 21 decembrie 2001]
 • LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea oi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole oi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 oi ale Legii nr. 169/1997, precum oi modificarea oi completarea Legii nr. 18/1991, republicata [Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 9 iulie 2002]
 • LEGEA nr. 54 din 2 martie 1998 privind circulatia juridica a terenurilor [.]
 • LEGEA nr. 545 din 17 octombrie 2001 pentru completarea art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 [Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 659 din data de 19 octombrie 2001]
 • LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor oi unele masuri pentru realizarea locuintelor [Publicata in Monitorul Oficial cu numarul003 din data 13 ianuarie 1997]
 • ORDONANTA de Urgenta Nr. 1 din 23 ianuarie 1998 pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata []
 • ORDONANTA nr. 33 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale [Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 88 din 2 februarie 2002]
 • ORDONANTA DE URGENTA nr.41 din 27.05.2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 [ordonanta publicata in Monitorul Oficial nr.509 din 07.06.2004]
 • HOTARaREA de Guvern nr. 1210 din 09.08.2004 [Publicata in Monitorul Oficial nr. 718 din data de 9 august 2004]
 • ORDINUL nr. 601 din 11 noiembrie 2008 privind aprobarea Protocolului-cadru de colaborare incheiat intre Agentia Nationala de Cadasru si Publicitatie imobiliara si unitatile administrativ-teritoriale pentru realizarea cadastrului general [Publicata in Monitorul Oficial nr. 823 din data de 9 decembrie 2008]