OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MARAMUREȘ


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Maramureș este instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP).
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Maramureș coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi asigură înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliară la nivelul întregului județ.
În subordinea OCPI Maramureș funcţioneză birourile de cadastru şi publicitate imobiliară ( BCPI Baia Mare, BCPI Sighetu Marmației, BCPI Vișeu de Sus, BCPI Târgu Lăpuș și BCPI Dragomirești), organizate la nivelul fiecărei circumscripții judecătorești, ca instituţii fără personalitate juridică.

Achiziționare extras CF de informare Programul National de Cadastru si Carte Funciara

ANUNȚ IMPORTANT Servicii poziționare GNSS în timp real (cod 3.1.2)

Centrul Național de Cartografie elaborează un acord cadru, pe o perioadă de patru ani, pentru servicii de mentenanță a sistemului ROMPOS. Până la semnarea contractului aferent serviciilor de mentenanță, fișierele de tip .log, generate ca urmare a utilizării serviciilor ROMPOS în timp real pentru măsurătorile RTK, nu sunt disponibile.


O.C.P.I. Maramures - ca institutie publică reprezentând A.N.C.P.I. la nivelul judetului - controlează si îndrumă toate activitătile privind:
  • cadastrul: identificarea, înregistrarea si reprezentarea cartografică a corpurilor de proprietate (imobile, terenuri), respectiv constituirea oficială a unei evidente tehnice, economice si juridice;
  • cartea funciară: înscrierea actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din judet (publicitatea imobiliară);
  • geodezia/topografia: măsurători terestre de referintă pe teritoriul judetului; măsurători de corpuri de proprietate;
  • cartografia: arhivarea si administrarea de hărti si planuri.
O.C.P.I. Maramures este implicat în circuitul de reconstituire si constituire a drepturilor de proprietate asupra terenurilor si de emitere a titlurilor de proprietate în conformitate cu Legea 18/1991,Legea 1/2000 si Legea 247/2005.

LEGISLAȚIE TERȚIARĂ - Noutăți procedurale și informații utile

Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, aprobate prin Ordinul nr. 533/2016

Legea 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare (actualizată la 30.06.2016)

Ordinul 700 din 09.07.2014 privind Regulamentul de Avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară (ultimul amendament în 26 ianuarie 2017)

ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE