OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MARAMURES


Începând cu 8 septembrie 2004, ca efect al ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr.41 din 27.05.2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (ordonanţă publicată în Monitorul Oficial nr.509 din 07.06.2004), şi respectiv al Hotărârii de Guvern nr. 1210 / 09.08.2004 (H.G. publicată în M.O. 718 din data de 9 august 2004), Oficiul de Cadastru, Geodezie şi Cartografie Maramures a preluat şi activitatea de Carte Funciară ("publicitate imobiliară") din judeţul Maramures, administrată anterior de Ministerul de Justiţie, iar instituţia astfel rezultată se numeste Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Maramures.
Reorganizarea şi fuzionarea la nivel naţional a celor două servicii este un efect al politicilor şi strategiilor de integrare europeană.

Achiziționare extras CF de informare Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Centrul Național de Cartografie elaborează un acord cadru, pe o perioadă de patru ani, pentru servicii de mentenanță a sistemului ROMPOS. Până la semnarea contractului aferent serviciilor de mentenanță, fișierele de tip .log, generate ca urmare a utilizării serviciilor ROMPOS în timp real pentru măsurătorile RTK, nu sunt disponibile.


O.C.P.I. Maramures - ca institutie publică reprezentând A.N.C.P.I. la nivelul judetului - controlează si îndrumă toate activitătile privind:
  • cadastrul: identificarea, înregistrarea si reprezentarea cartografică a corpurilor de proprietate (imobile, terenuri), respectiv constituirea oficială a unei evidente tehnice, economice si juridice;
  • cartea funciară: înscrierea actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din judet (publicitatea imobiliară);
  • geodezia/topografia: măsurători terestre de referintă pe teritoriul judetului; măsurători de corpuri de proprietate;
  • cartografia: arhivarea si administrarea de hărti si planuri.
O.C.P.I. Maramures este implicat în circuitul de reconstituire si constituire a drepturilor de proprietate asupra terenurilor si de emitere a titlurilor de proprietate în conformitate cu Legea 18/1991,Legea 1/2000 si Legea 247/2005.

LEGISLAȚIE TERȚIARĂ - Noutăți procedurale și informații utile

Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, aprobate prin Ordinul nr. 533/2016

Legea 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare (actualizată la 30.06.2016)

Ordinul 700 din 09.07.2014 privind Regulamentul de Avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară (ultimul amendament în 26 ianuarie 2017)

ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE