Carte Funciară - Publicitate Imobiliară

Sarcina esentială a Serviciului "Publicitate Imobiliară" din cadrul O.C.P.I. Maramures constă în înregistrarea si administrarea informatiilor referitoare la imobilele de pe teritoriul judetului (înregistrare ce se face uzual pe măsură ce clădirile/terenurile devin obiectul tranzactiilor imobiliare). într-o carte funciară se înscrie o parcelă sau un corp de proprietate format din imobilele alipite apartinând unui proprietar.
Cărtile funciare se întocmesc pe teritorii administrative si se numerotează în mod unic pentru fiecare imobil.
Deoarece Publicitatea Imobiliară se întemeiază pe sistemul cadastrului general (ca sistem general si obligatoriu de evidentă tehnică, economică si juridică a imobilelor), aducerea celor două activităti în cadrul aceleiasi institutii a urmărit fluidizarea circulatiei documentelor oficiale necesare demersurilor juridice (flux unind public, notari, topografi, cadastru, carte funciară), respectiv diminuarea eforturilor necesare în tranzactiile imobiliare.
Unificarea insitutională a cadastrului cu publicitatea imobiliară corespunde alinierii la standardele europene.

ACTE NECESARE pentru diferite tipuri de înscrieri în Cartea Funciară

Sistemul actual de management al cărtilor funciare - pe baza căruia se derulează circulatia documentelor oficiale si a informatiilor între proprietari/administratori, cumpărători, notari, persoane autorizate pentru întocmirea Planurilor de Amplasament si Delimitare, Serviciul de Cadastru si Cartea Funciară - conferă sigurantă tranzactiilor imobiliare în conformitate cu legislatia euopeană (*asigurând inclusiv că nu se poate vinde un imobil simultan către mai multi cumpărători).


Birourile de Cadastru si Publicitate Imobiliara - ca unităti subordonate Oficiilor de Cadastru si Publicitate imobiliară - sunt competente să efectueze operatiunile de publicitate imobiliară cu privire la terenurile/clădirile aflate în localitătile pentru care au în păstrare arhivele de carte funciară (competentele fiind stablite prin Legea cadastrului si Publicitării Imobiliare nr.7/1996, Legea nr.499/2004 privind aprobarea Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr.41/2004 pentru modificarea Legii 7/1996, Hotărârea de Guvern nr.1210/2004 privind organizarea si functionarea A.N.C.P.I., si prin Regulamentul de Organizare si Functionare al O.C.P.I.).
Imobilele din judetul Maramures sunt arondate spatial următoarelor Birouri de Cadastru si Publicitate Imobiliara: