Topografie, geodezie, cartografie, cadastru


Geodezie: ramură a matematicii aplicate care se ocupă de măsurarea si reprezentarea suprafetei Pământului (forma tridimensională si dimensiunile Pământului, forma si aria tărilor/continentelor; pozitia exactă a punctelor geografice).
Topografie: disciplină tehnică ce se ocupă de reprezentarea detaliată a entitătilor distribuite pe o zonă geografică relativ restrânsă.
Cadastru: un sistem oficial de înregistrare/evidentă (juridică si tehnică) a proprietătilor imobiliare.
Cartografie: producerea de hărti/planuri (reprezentări tematice ale zonelor terestre, profilate pe anumite destinatii/scopuri).
Fotogrammetria: determină - pornind de la imagini fotografice aeriene/satelitare/radar - dimensiunile, formele si pozitiile în spatiu (si în timp) ale entitătilor si ale fenomenelor ce se manifestă pe/în scoarta terestră.

Prin determinări geodezice (ce iau în considerare sfericitatea Pământului - apropo, geoidul terestru are o rază medie de 6370 km) se furnizează elemente precise de plecare si de control pentru lucrări topografice (retele geodezice de triangulatie, de nivelment, si de gravimetrie).
Topografia măsoară (sprijinindu-se pe reteaua geodezică) si reprezintă terenul, cu apele si formele de relief, cu destinatiile acestuia, cu constructiile si entitătile existente pe acesta (edificii, drumuri, poduri, instalatii, etc).


Astăzi în România se foloseste sistemul de proiectie "Stereografic 1970" (proiectie azimutală oblică, raportată la elipsoidul Krasovski, centrată într-o locatie precisă din judetul Brasov).
Scara de reprezentare a planurilor si hărtilor se alege din seria 1:50, 1:100, 1:200, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, etc.
Se consideră hărti acele reprezentări ce iau în considerare abaterea de la planeitate a suprafetei terestre (scări peste 1:25000), si planuri reprezentările (mai detaliate) ce ignoră curbatura Pământului (scări sub 1:20000).
Eroarea admisă la determinarea punctelor în teren pentru lucrările de cadstru este de ± 10cm în intravilan, respectiv de ± 20cm la câmpie, ± 30cm la deal, ± 50cm la munte (extravilan).
  • Statii totale: precizii la măsurarea de directii (1-5 secunde) si de distante (± 0.01 mm/100m); lungime de măsurare (~1000-5000m).
  • Receptoare GPS profesionale: precizii de localizare intre 10-50 cm.
  • Receptoare GPS mobile: precizii de localizare intre 1-10 m.