PLANURI DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE ALE BUNURILOR IMOBILE


După 8 septembrie 2004, ca efect al unificării serviciilor de Cadastru si de Carte funciară, circuitul documentaiilor oficiale pentru tranzactiile imobiliare s-a simplificat:


Documentatia necesară pentru avizarea si receptionarea unui plan cadastral de amplasament si delimitare:

 • Memoriul tehnic justificativ;
 • Planul de amplasament si delimitare al bunului imobil propriu-zis;
 • Planul de încadrare în zonă a planului de amplasament;
 • Inventarul de coordonate al punctelor de pe conturul imobilului (inclusiv în format electronic) si încă minim patru puncte de detaliu stabile (borne, picheti, colturi de clădiri, cămine de vizitare, puncte de frângere a împrejmuirilor, etc), care pot servi la reconstituirea limitelor de proprietate;
 • Descrierile topografice ale punctelor stabile;
 • Calculul analitic al suprafetelor;
 • Fisa bunului imobil;
 • Releveul apartamentului (în cazul apartamentelor situate în blocuri);
 • Copia după extrasul din planul parcelar vizat de O.C.P.I. sau după procesul verbal de punere in posesie (pentru terenurile dobândite în baza Legilor fondului funciar);
 • Copia după actul de proprietate al imobilului;
 • Copia după actul de identitate al proprietarului;
 • Declaratia pe propria răspundere privind identificarea si individualizarea limitelor bunului imobil măsurat;
 • Cererea de avizare.

  Dosarul continând această documentatie se întocmeste doar de către persoanele fizice/juridice autorizate, contra cost. Functionarii publici salariati ai O.C.P.I. nu au dreptul să realizeze astfel de documentatii.